Anna Clariana, il·lustració

Treballs publicats des de l'any 1980 a les principals editorials del país i de l'estat espanyol, tant en llibres de text com en albums il·lustrats i un munt de col·laboracions en revistes i publicitat. És membre de l' Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya.

Podeu veure una mostra de la seva obra al blog https://annaclariana.blogspot.com